Publicacions

Al llarg dels darrers anys he publicat diversos llibres, he col·laborat en l’escriptura o amb les meves obres en diverses publicacions, he escrit articles i he traduït llibres de diversa temàtica.